At stilne sindet

Meditation for a Tranquil Mind

Smuk og beroligende meditation udført de sidste uger i Studio Flow sammen med Kriya´er for nervesystemet.  Anvendelig i hverdagen, da den kun kræver 3 minutter. Den kan selvfølgelig forlænges, hvis tiden er til det.

Du kan bruge hvilket som helst mantra du ønsker.

Billede

Sit in Easy Pose with a straight spine, with a light Neck Lock.

Mudra: With the elbows bent, bring the hands up to meet in front of the body at the level of the heart. The elbows are held up almost to the level of the hands. Bend the Jupiter (index) fingers of each hand in toward the palm, and press them together along the second joint. The Saturn (middle) fingers are extended and meet at the fingertips. The other fingers are curled into the hand. The thumb tips are joined and pointing toward the body. Hold the mudra about 4 inches from the body with the extended fingers pointing away from the body.

Eyes: Focus on the tip of your nose.

Mantra: Inhale completely and hold the breath while repeating the mantra of your choice 11-21 times. Exhale, hold the breath out, and repeat the mantra an equal number of times.

Time: 3 minutes.

Comments: This meditation will tranquilize the mind within 3 minutes. The hand position is called “the mudra which pleases the mind.” Buddha gave it to his disciples for control of the mind.

tranquilize-mind-2

Kalesvara Mudra

Kalesvara Mudra (håndstilling, lås) hjælper med til at bryde fastlåste mønstre i ens karakter. Hjælper mod afhængighed af enhver art og beroliger sindet.

Kalesvara Mudra  dæmper modsatrettede tanker og mentale konflikter.

Åbner døren til forandring.

Foundation for Infinity

GOD MORGEN

10344270_745438975508933_9067116907438163111_o

Hver tirsdag og fredag morgen kl. 7.00 vil vi i de næste 40 dage,  her i Studio Flow, arbejde med kriya´en “Foundation for Infinity”.

I Kundaliniyoga siges det at det tager:

40 dage til at ændre eller bryde en vane.
90 dage til at bekræfte en ny vane.
120 dage Den nye vane er, hvem du er.
1000 dage du har mestret den nye vane.

Hvis du synes om en bestemt kriya, hvorfor så ikke gentage den, så gamle mønstre kan brydes og nye opstå?

Du vil helt sikkert opleve, at din udholdenhed og styrke øges.

Derfor får du denne kriya, så du sideløbende med din morgenpraksis her i Studio Flow,

kan fortsætte derhjemme, hver dag i 40 dage.

Husk ikke at overgøre øvelserne. Du ved bedst hvor din grænse går!

Har du menustration eller er gravid, så vær blid med din Breath of Fire eller blot brug det dybe yogiske åndedræt.

Altid check med din læge hvis du er i tvivl!

 

 

“Foundation for Infinity”

1) Spinal Twist Variation. Sit in Easy Pose and interlock the hand behind the neck at the hairline. Holding the upper arms parallel to the ground, inhale and twist to the left, exhale and twist to the right. Continue at a medium pace for 3 minutes.

screen-shot-2013-10-12-at-3-37-31-pm

2) Yoga Mudra. Sit in Easy Pose with hands interlocked at the base of the spine. Begin Breath of Fire, alternating between this posture and Yoga Mudra for 2 minutes. Move in a steady pace in coordination with the breath.

3) Come up into Back Platform Pose with the head dropped back. Then lower the buttocks to the floor and bring the head straight, in line with the spine. Create a steady rhythm alternating between these two positions with Breath of Fire for
1 to 1,5 minutes.
This exercise increases the strength and flexibility of the pelvic area and releases the pelvis if it is locked.

4) Squat in Crow Pose and extend the hands straight in front parallel to the floor with the palms facing down. Inhale and stand up, exhale and squat down. Repeat the cycle 26 times.

screen-shot-2013-10-12-at-3-37-42-pm1

5) Front Bends. Stand up with legs shoulder width apart. Extend arms above the head palms facing forward. Inhale and stretch back as far as possible. Exhale and bend forward to touch the floor. Repeat the cycle 26 times.

screen-shot-2013-10-12-at-3-37-51-pm

6) Side Stretch Stand up straight and extend the arms above the head. Inhale and bend to the left, then exhale and bend to the right. Repeat the cycle 26 times. Then relax the arms.

7) Rhythmic Kick. Remain standing. Place the hands on the waist and kick alternate legs forward keeping the legs straight. With each kick chant HAR placing the tip of the tongue on the palate on the “r” sound. Kick rapidly once per second for 3 minutes.
The Tantric Har tape works well with this.

screen-shot-2013-10-12-at-3-38-02-pm

8) Meditation for the Tenth Gate: To Experience Your Boundlessness. Sit in Easy Pose with the spine pulled up straight, chin pressed down lightly. Place the hands in the lap, palms facing up, right palm resting in the left, pads of the thumbs touching. Focus the eyes upward, guiding the attention to the top center of the head, the Tenth Gate (Crown Chakra). Mentally say the mantra HAR HAR as you pull the Navel Point in. Then, holding the navel in, press the tip of the tongue against the roof of the mouth and mentally say the word MUKANDAY. Concentrate deeply and immerse yourself in this meditation to experience the radiance of the Sahasrara. Experience your boundlessness. Feel yourself expand beyond time, beyond space, into a realm of total peace and joy. Continue for 11-31 minutes.
Singh Kaur’s Har Har Mukanday from the Crimson Series works well with this.

COMMENTS:
To reach the subtle realm of ether where we are by nature boundless, we must first set a firm foundation on earth. Practicing this kriya— which works primarily on the pelvic region—is a means of setting that foundation. Then the meditation launches you into the realms of Infinity. Physiologically the pelvis acts as a foundation, the point of balance for the torso and the lower foundation on earth. The female pelvis is especially delicate, because the bones aren’t fused together, and are therefore easily misaligned. Chronic misalignment, tension and inflexibility will eventually show their effects on physical and emotional well being through sciatica and menstrual irregularities, and in men, such conditions as impotency.