Addiction

Oman, 5.-12. marts 2010 219

Jeg vil vove den påstand at vi alle lider af en eller anden form for afhængighed eller spiseforstyrrelse.

I den vestlige verden er vi konstant omgivet af fristelser og hurtige fix.  Hvis vi starter i det lille misbrug…. Din mobiltelefon…, hvor mange gange om dagen tager du ikke lige et check på indkomne mails eller likes/beskeder på Facebook?

Du går eller kører ikke langt, før fastfoodkæder frister med Photoshoppede reklamer for usund og fedende mad og læskedrikke. Utallige TV kanaler der lokker med sensationsoverskrifter, der pirrer din nysgerrighed og hjernens belønningscenter.
Alle disse små afhængigheder udløser stoffet dopamin i hjernen, men problemet er at dette center slet er ikke gearet til den massive udvikling af stimulanser.

Belønningscentret er urgammelt, og i stenalderen var der ikke en McDonald eller Burger King på hvert gadehjørne, for ikke at tale om de mere hardcore stimulanser som alkohol og narkotika.

Hjernen har ikke forandret sig meget, siden vores forfædre slog sig løs på stepperne, og med den overflod af stimulanser vi har idag, overstimuleres hjernen, med det resultat at vi alle i større eller mindre grad, bliver afhængige misbrugere. Vi har opbygget samfund, hvor det næsten er umuligt ikke at blive afhængige af et eller andet. Tag ord som arbejdsnarkomani, sexafhængig, nikotinafhængig, spilafhængig, sukkerafhængig, medicinafhængig… osv. osv.

Da Yogi Bhajan kom til USA i 60´erne, hvor ungdomsoprøret var i fuldt blomsterflor, blev han forfærdet over at se, hvordan unge mennesker misbrugte bevidsthedsudvidende stoffer, i jagten på at finde alternative livsformer og bryde med 1950´ernes snærende bånd.

Han udtalte: “Alle former for narkotika og rusmidler er voldtægt af kroppen. De stimulerer områder af kroppen, der slet ikke er modne til at blive stimuleret. Det er kunstigt, og du har ikke fortjent disse dopaminer ad naturlig vej, derfor vil der komme en regning. Regningen lyder på: Tab af familie og relationer, sundhed og i sidste ende døden.”

Han startede sin undervisningspraksis i disse år. Det klare formål var at reparere de skader folk havde påført sig selv og få dem til at mærke, at man sagtens kan opnå følelsen af lykke og tilfredshed, uden at ødelægge liv og helbred. Tværtimod gennem denne praksis ikke bare mærke dopaminerne i kroppen, men samtidig give kroppen styrken til selvhelbredelse.

Her mange år efter Yogi Bhajan startede sin undervisning, er den visdom Kundalini yoga har givet os stadig super aktuel, måske mere end nogensinde.
Afhængighed er et komplekst problem som ikke bare løses med et NEJ!

Det er både på det fysiske og mentale plan der skal arbejdes. Misbrugere er ofte følsomme personer der måske har udviklet depression, angst og stress.

Kundalini yoga er et kendt og anerkendt redskab til at ændre denne tvangsadfærd. Gennem kriyas, åndedrætsøvelser, meditation og ernæringsmæssige ændringer, kan disse afhængighedsmønstre i hjernen og nervesystemet ændres. Et stærkt nervesystem er utrolig vigtigt i kampen mod lysten til at gentage indarbejdede afhængighedsmønstre.

Kundalini yogaens meditationer benytter mantras og bevægelse, hvilket påvirker hjernen direkte og dermed er med til at løsne blokeringer og ophobede giftstoffer i kroppen.

Gong´ens helbredende vibrationer “resetter” hjernen og kan sammenlignes med Ctrl+Alt+Del…. på din computer. Når vi “resettes” har vi mulighed for at installere nye programmer som kan føre os mod en sundere og mere hensigtsmæssig livsstil.

Og så må vi heller ikke glemme betydningen af fællesskabet. Når vi arbejder mod samme mål, chanter og synger sammen, opstår følelsen af et fællesskab – et community. Vi begynder at fjerne blikket fra det selvoptagede, til en mere givende og uselvisk adfærd.

Kundalini yoga erstatter ikke et allerede igangsat forløb, men kan være et rigtig godt supplement. Husk altid at kontakte din læge eller behandler hvis du er i tvivl.

Ulla Upma Kaur Steen

 

En sund ryg

 

34218_1516816728344_2441704_n

I Kundalini Yoga tælles alder ikke i år, men afgøres af, hvor smidige dine ryghvirvler er.

Dette udsagn er et paradoks, når statistikken viser at mellem 80- og 90% af befolkningen lider af rygproblemer og lændesmerter.

13 procent af alle langtidssygemeldte har en ryglidelse. 10 procent af alle førtidspensioner tilkendes på baggrund af en rygdiagnose. Det koster samfundet milliarder hvert år.

For den enkelte person kan depression og nedsat livskvalitet være en følgevirkning.

Smerterne lindres ofte med stærk medicin som Ketogan og andre morfin lignende præparater. Depression lindres med lykkepiller o.s.v.

Det er fuldt forståeligt at folk tyer til disse smertelindrende midler, men bivirkningerne har en høj pris. Kroppens organer kan på sigt tage skade og afhængighed både fysisk og psykisk, er ofte en realitet.

Der er ikke noget quickfix, der kan fjerne smerterne, men en daglig, korrekt fysisk træning har en uvurderlig effekt. Selvfølgelig skal man også her være opmærksom på bivirkningerne…….. (;

  • sænket stressniveau
  • højere energiniveau
  • bedre hukommelse
  • forbedret lungekapacitet
  • bedre nattesøvn
  • forbedret sexliv
  • et lyst sind

Kundalini yoga er en af de absolut bedste “midler” mod rygsmerter.

Det er videnskabeligt bevist!

Selv lægerne anbefaler denne praksis for at undgå operation (se video sidst i teksten).

Med simple teknikker, der gentages indenfor et nøje afmålt tidsrum, opnår man den ypperste kommunikation mellem sind, følelser, krop og ånd. Det kan lyde lidt “flyvende”, men bringer vi det ned på jorden, betyder det, at vi  gennem vores nervebaner transmitterer informationer mellem krop og hjerne.

Disse informationer sendes med lysets hastighed.

Er dette fine væv i ryghvirvlerne beskadiget eller stivnet, vil de informationer vi har brug for,  komme i slowmotion eller helt gå tabt.

Nedsat reaktionsevne, føleforstyrrelser og styringsbesvær er typiske symptomer.

Et liv uden smerter kan for nogen virke som en sød drøm, men det er faktisk opnåeligt ved regelmæssig praksis. Vi besidder alle evnen til selvhelbredelse.

Kundaliniyogaen er mere “koncentreret” end andre yogaformer – vi bliver i stillingerne i længere tid, bruger kraftfulde åndedrætsøvelser og  meditation, der hjælper os til at løsne dybe spændinger, der ofte ligger som en undertone for smerter og ubehag.

Blot nogle minutter hver dag – men HVER dag,  gør mirakler.

Du skal selvfølgelig søge læge, hvis du har mistanke om mere alvorlige ryglidelser, som brud eller diskusprolaps.

Disse lidelser kan forebygges gennem Kundalini yoga. Så det er bare at komme igang – og spar dig selv for ubehag, medicinering, smerter…….. og samfundet for milliarder af kroner.

Se denne video, hvor rygkirurger udtaler sig om Kundalini yogaens fortræffeligheder og viser øvelser,  som lindrer rygsmerter:

I Studio Flow har vi de næste 14 dage opmærksomhed på ryggen og vores 40 dages morgenkriya er denne gang:

Exercise Set for
Maintaining a Flexible Spine

Rotate the Pelvis

spinal01
Sit in easy pose. Place the hands on the knees. Deeply roll the pelvis around in a grinding motion. Relax into the movement. Make it a moving meditation.

Do 26 rotations or 1-2 minutes in each direction.

Benefits: This exercise opens up the energy in the lower spine, massages the internal organs and aids in digestion.

Spinal Flexspinal02
Sit in easy pose. Grab the ankles. As you inhale powerfully, flex the spine forward, keeping the shoulders relaxed and the head straight. Do not move the head up and down. Exhale and relax the spine back. Continue rhythmically with deep breaths. As you inhale feel the energy go down the spine. As you exhale feel it come back up to the third eye. Mentally bring SAT down and NAM back up the spine.

1-3 minutes or up to 108 times.

To end: Inhale deep, hold the breath, apply rootlock (mulbhand), exhale and relax. Sit quietly and feel the energy circulate in your spine and throughout your body.

Benefits: This exercise stimulates and stretches the lower spine.

Spine flex on heelsspinal03
Sit on the heels; place the hands flat on the thighs. Continue spinal flex as above with a powerful breath.
1-2 minutes.

Benefits: This exercise works on the mid spine and heart chakra

Neck rolls spinal04
Sit with a straigt relaxed spine. Adjust the head so that you feel like it is sitting on top of the spine by slightly moving the head back and bringing the chin down slightly. Roll the neck slowly in one direction and then in the other. Let the weight of the head move the head around. Do this very methodically so that you go slowing through tight spots and work out areas of tension.

At least one minute in each direction.

To end: After this exercise, sit quietly and be with the sensations in your body and spine.

Benefits: This exercise removes tension in the neck and stimulates the thyroid.

Side Twists

spinal08
Sit on the heels. Place the hands on the shoulders, fingers in front and thumbs in back.Inhale, twist to the left. Exhale, twist to the right. Twist your head to each side as well. Gradually feel an increased rotation in your spine. Keep elbows parallel to the ground, allowing the arms to swing freely with the body. This exercise can be done standing up,

Continue 1-2 minutes or 26 times.

To end: Inhale center, hold the breath, apply rootlock, exhale, relax and feel the energy circulate, especially at the level of the heart.

Benefits: This exercise opens up the heart center and stimulates the upper spine

Side Bendsspinal09
In Easy Pose, clasp hands behind neck in Venus Lock (fingers interlaced) and bend straight sideways at the waist, aiming the elbow toward the floor beside the hip. Inhale as you bend left, exhale right. Don’t arch or contract the back. Bend sideways only. This exercise can be done standing.

1-2 minutes or 26 times.

Benefits: Side bends stimulate the liver and colon and increase spinal flexibility.

spinal10Shoulder Shrugs
Still on the heels or in easy pose, shrug both shoulders up on the inhale and down on the exhale

1- 2 minutes.

To End: Inhale up, hold, apply rootlock, and relax.

Benefits: This exercise loosens up the tension in the shoulders and relaxes upper back

Cobra  spinal11
Lie on the floor with the palms on the floor under the shoulders. As you inhale, slowly arch the spine up, leading with the nose, then chin, then pushing off with your hands vertebra by vertebra, until you are arched back as far as possible with no strain in the lower back, concentrating on a. good stretch from the heart center up. Breathe long and deep or do Breath of Fire.

2-3 minutes

To end: Inhale, hold, pull the energy up the spine with the root lock. Exhale very slowly and come down one vertebra at a time. Relax. 1-3 minutes.

Benefits: This exercise strengthens the lower back. Removes tension in the back and balances the flow of sexual energy with navel energy.

spinal12Rock and roll on the spine

Bring your knees to your chest, grab them with the arms, and rock back and forth on the spine, massaging it gently from the neck to the base of the spine. Make sure you have a soft surface.

1-2 minutes.

Benefits: This exercise circulates the energy and relaxes the spine.

Alternate Leg Stretches  spinal13
Spread the legs wide apart, grasping the toes or any other place on the legs where it is possible to keep the knees straight. Inhale center and exhale down to the left leg, inhale center and exhale down to the right leg. Move from the hips to open the pelvis. Avoid simply bending and arching the upper spine. Keep the spine comfortably straight and get a good stretch in the back. Loosen up the muscles, but do not strain them. Continue with powerful breathing. 1-2 minutes.

To end: Inhale center, hold the breath, apply root lock and then relax. Bring the legs together and bounce them up and down a few times to relax the muscles and massage them.

Benefits: Opens up the pelvis and stretches the leg muscles.

Life Nerve Stretch   spinal14
Legs outstretched, bring right foot into left thigh, and slowly bend over the left leg to grab the foot or ankle (or wherever it is comfortable), keeping the leg flat on the ground. Breathe long and deep or do Breath of Fire. 1-2 minutes each side.

To end: Inhale deeply and exhale several times deepening the stretch. Then slowly come up. Bounce the legs and massage them. Switch sides and repeat.

Benefits: This exercise stretches the leg muscles and loosens up the lower back.

Cat Cow  

spinal15
Come on the hands and knees, knees shoulder width apart. Inhale as you flex your spine down and bring your head up. Exhale as you flex your spine up in an arched position with the head down. Keep the arms straight. Continue rhythmically with powerful breathing, gradually increasing the speed as your spine becomes more and more flexible.

1-3 minutes.

To end: Inhale in saggy cow, hold, pull the energy up the spine with the root lock. Exhale and relax on the heels. Sit quietly and let the breath slow down. Feel the energy circulate. Concentrate at the third eye.

Benefits: This exercise is known as the Kundalini chiropractor. Done regularly it loosens up and adjusts the spine.

Pick Me Up

spinal16
Lie down on your back and simply relax for a moment. Then bend your knees and draw the heels up towards the buttocks, keeping the feet flat on the floor. Grab your ankles and holding on to them, slowly raise the hips up, arching the lower spine and lifting the navel towards the sky. As you lift up, slowly inhale through the nose. Hold the breath as you gently stretch up, lifting as high as is comfortable, then slowly relax down again as you breathe out through the nose.

Slowly repeat this lifting up and down movement a minimum of twelve times, synchronizing the breathing with the movement of the hips, for a maximum of 26 lifts. To go from the minimum number of 12, to the maximum number 26, increase your total. 1-2 lifts per day.

To end: Inhale up, hold the breath for ten seconds, pull in the navel and apply the root lock. Then relax down, stretching the legs out. Totally relax and feel the energizing effect of the exercise.

Exercise Tips: If you can’t grab your ankles, let the arms be at your side and lift up using the arms to help push you up. People with any history of lower back pain should check with their doctor before beginning. Try to let your breathing do the work–inhale the hips up and exhale them down. This exercise will automatically get you to breathe deeply. Keep the eyes closed throughout this and other exercises so that you can feel your body move rhythmically, without visual distractions. Rest on your back for two minutes after the exercise and just enjoy its vitalizing effect!

Benefits: This exercise releases abdominal stress! It gives you an immediate boost of energy throughout your body that lasts well into the day. It also stimulates your thyroid. It allows you to breathe deeper and adds to your energy level. It moves the energy from the lower spine to the upper spine.

Relaxation    spinal17
Deeply relax your back, hands to the side, palms facing up. Simply be with the sensations in your body and enjoy the feelings.

Sat Nam

Ulla Upma Kaur Steen