“The Ten Bodies”

Heal-the-Body-with-the-Mind

1st Soul Body – Dit hjerteslag, dit autentiske jeg

2nd Negative Mind – Kalkuleret beskyttelse af dig selv.

3rd Positive Mind – Dit ubegrænsede potentiale, din positive tilgang til livet og døden

4th Neutral Mind – Dyb intuition, Sandheden (Sat). Ro og handling

5th Physical Body – Den fysiske krop. Her hvor både glæde og smerte er ligeværdige partnere

6th Arcline – Beskyttelse mod negativitet og sygdom udefra. Selvværd og et sundt immunsystem

7th Aura – Intelligens og forståelse. Du lever det du er og vokser med det

8th Pranic Body – Livskraft! Åndedrættet er i stand til at regulere dine tanker, din energi og dit liv

9th Subtle Body –  Intuition! Du ved hvad du skal udrette og du erkender når der skal gives slip

10th Radiant Body – Lys, mod og udstråling

Unknown

At vi består af flere “kroppe” eller fysiske og mentale elementer er ikke noget nyt.   Hos de gamle egyptere og indenfor Kabbalah traditionen,  findes begrebet de 9 “kroppe” som elementer af den menneskelige fysik og psyke.

I Buddhismen taler man om 6 sanser – interne og externe “Saḷāyatana”.

Det bygger på urgamle traditioner, som mennesket gennem tusinder af år, har observeret sig frem til, ved at iagttage og studere mennesket som et sammensat og flerfacetteret væsen.

De fleste af os er fastlåste i overbevisninger og følelsesmæssige reaktioner, der enten stammer fra fortiden eller ligger ude i den fremtid, ingen kan forudsige.

Vi bekymrer os og overanalyserer alting.

Vi har tendens til at forudse alting ud fra vores tidligere erfaringer og har svært ved at genopfinde os selv i nye situationer. Vi kompenserer ved at søge tilbage til det der var, det vi kender og frygten for ændringer.

Vi tror vores tanker er virkeligheden og kan ikke give slip på det, der ikke længere nærer os, men tærer os.

Listen af overspringshandlinger og kompensationer er uendelig…..

Det er som en gammel computer, der kun kan uploade de gamle Windows programmer eller som den ridsede plade, der på samme sted og samme melodi, kører i hak år efter år.

Indsigt i de 10 kroppes funktioner og forståelse af disse gør at vi ikke behøver kompensere.  Vi kan langsomt, men sikkert begynde at udnytte alle de ressourcer, som vi fra naturens hånd er udstyret med.

Tænk hvilken lettelse at få installeret nye programmer, der giver ubegrænset adgang til viden og indsigt, eller at lytte til din ynglingsmusik uden hakker og ridser.

Det kan vi gøre ved at arbejde med de ti kroppe – “The Ten Bodies”

 Gennem meditation, mantraer og fysisk arbejde med kriya´er der retter sig specifikt mod hver enkelt “krops” egenskaber,  kan vi begynde at åbne nye døre ind til  større forståelse af de energiressourcer, der ligger i os og blot venter på at blive forløst.

Yogi Bhajan udtrykker det meget klart i sit citat:

“If you understand that you are Ten Bodies, and you are aware of those Ten Bodies, and you keep them in balance, the whole Universe will be in balance with you.” ~ Yogi Bhajan

Der er workhops i Svendborg og København hen over sommeren.

Du kan se dato og sted her:

Sat Nam

Ulla Upma Kaur Steen