Kriya for Balancing the Aura

IMG_2799

I dag startede vi her i Studio Flow på en ny 40 dages morgen kriya…..”Kriya for Balancing the Aura”

En kort, men meget kraftfuld kriya der styrker navle chakraet (Manipura), og lader energien strømme fra dette til det 8. chakra (Auraen). Denne “energidans” genopbygger alle chakra´ne og lader auraen stråle. Det er en af den slags kriya´er der bliver mere og mere nydelsesfuld, efterhånden som auraen styrkes og udvides.

 

AURAEN

I mange traditioner taler man kun om 7 chakra, men i Kundalini filosofien er Auraen også en del af chakrasystemet….  det 8. chakra.  Auraen er vores domæne, vores beskyttelse, vores helt eget rum i rummet!

Auraen kan række ud til omkring 2,5 meter i alle retninger omkring kroppen. Hvis Auraen falder til omkring en meter, har vi tendens til at blive modløse og deprimerede. Vi bliver for svage til at håndtere negative tanker og udefra kommende påvirkninger. Vi mister vores filter mod negativ indflydelse.

Når Auraen er stærk, er de 7 andre chakra´er i balance og funktionsdygtige. Den er i stand til at fylde et helt rum. Jeg tror vi alle har oplevet en person fylde rummet med lys og stærk energi.

Fysisk er vores Aura forbundet til huden. Huden fungerer som beskyttelse og det gør Auraen også. En smuk sund hud, afspejler en stærk aura.

Vi taler ofte om energityve. Det kan være i mødet med et andet menneske. Du mærker med det samme, at den person bryder du dig ikke om. Personen prøver – helt ubevidst – at “stjæle” din energi, så snart jeres Auraer mødes. Efter et sådant møde kan man føle sig drænet for energi, og den anden person kan føle sig opløftet. Her er det vigtigt du har en stærk aura, så dette “tyveri” ikke kan foregå.

 

Kriya for Balancing the Aura

balancing the aura 1balancing the aura 2Sit in Easy Pose. Bend your elbows out to the sides at shoulder level and slightly cross your hands in front of your open eyes. Spread your fingers wide, like a fan. Then move your upper arms from the elbow, bringing the hands slightly out to the side and back again. The upper arm will be parallel to the floor. Continue this motion rapidly and forcefully for 3 minutes. This excersise works on the eyes.

 

balancing the aura 3Stand up and move into Archer Pose, with the right leg bent forward so the knee is over the toes. The left leg is straight back with the foot flat on the ground at 45 degrees angle to the front foot. Raise the right arm straight in front, parallel to the ground and make a fist. Pull the right arm straight in front as if grasping a bow. Pull the left arm back as if pulling the bowstring b ack to the shoulder. Face forward with the eyes fixed on the horizon above the fist. From this position begin bending the right knee so the body drops down, and then comes back up. Continue this motion powerfully and rhythmically for 2 minutes. Switch sides and continue for 30 seconds more.

 

balancing the aura 5balancing the aura 4 Come into Cobra Pose. Lie down on the stomach with the palms flat on the floor under the shoulders and the heels together with the soles of the feet facing up. Arch the spine from the neck to the base until the arms are straight with elbows locked. From this position, raise the buttocks up into Triangle Pose supporting yourself on your plans and soles of your feet, with your body forming straight lines. Heels to buttocks and buttocks to wrists. Then return to Cobra Pose. Alternate movements at a speed of 2 seconds per posture for 5 minutes.

 

balancing the aura 6Sit in Easy Pose with a straight spine and play the recording of the Wahe Guru Jio meditation (by Bhai Avtar Singh). When you hear the words Wahe Guru og Wahe Jio, pull Mulbandh, pulling in on the muscles of the rectum, sex organs and Navel Point for the length of the phrase, then relax and meditate on the words in between. When you hear the Toohee, take one powerful Breath of Fire, an equal inhale and relax and meditate in between. Continue for at least one cycle of the meditation (approx. 14 minutes). This meditation moves the energy from the third chakra out into the aura, and returns to the third chakra energising each chakra. If you practice it for the full length of the recording for 90 days, you will perfect the meditation.

 

Du kan afslutte med en beskyttende meditation efter eget valg – her i Studio Flow har vi valgt

 

Aad Guray Nameh

Jugaad Guray Nameh

Sat Guray Nameh

Siri Guru Dayvay Nameh

 

yoga-pose-meditation-namaste

som betyder:

I bow to (or call on) the primal wisdom

I bow to (or call on) the wisdom through the ages

I bow to (or call) the true wisdom

I bow to (or call on) the great transparent wisdom within.

 

Sat Nam

Ulla Upma Kaur Steen

Foundation for Infinity

GOD MORGEN

10344270_745438975508933_9067116907438163111_o

Hver tirsdag og fredag morgen kl. 7.00 vil vi i de næste 40 dage,  her i Studio Flow, arbejde med kriya´en “Foundation for Infinity”.

I Kundaliniyoga siges det at det tager:

40 dage til at ændre eller bryde en vane.
90 dage til at bekræfte en ny vane.
120 dage Den nye vane er, hvem du er.
1000 dage du har mestret den nye vane.

Hvis du synes om en bestemt kriya, hvorfor så ikke gentage den, så gamle mønstre kan brydes og nye opstå?

Du vil helt sikkert opleve, at din udholdenhed og styrke øges.

Derfor får du denne kriya, så du sideløbende med din morgenpraksis her i Studio Flow,

kan fortsætte derhjemme, hver dag i 40 dage.

Husk ikke at overgøre øvelserne. Du ved bedst hvor din grænse går!

Har du menustration eller er gravid, så vær blid med din Breath of Fire eller blot brug det dybe yogiske åndedræt.

Altid check med din læge hvis du er i tvivl!

 

 

“Foundation for Infinity”

1) Spinal Twist Variation. Sit in Easy Pose and interlock the hand behind the neck at the hairline. Holding the upper arms parallel to the ground, inhale and twist to the left, exhale and twist to the right. Continue at a medium pace for 3 minutes.

screen-shot-2013-10-12-at-3-37-31-pm

2) Yoga Mudra. Sit in Easy Pose with hands interlocked at the base of the spine. Begin Breath of Fire, alternating between this posture and Yoga Mudra for 2 minutes. Move in a steady pace in coordination with the breath.

3) Come up into Back Platform Pose with the head dropped back. Then lower the buttocks to the floor and bring the head straight, in line with the spine. Create a steady rhythm alternating between these two positions with Breath of Fire for
1 to 1,5 minutes.
This exercise increases the strength and flexibility of the pelvic area and releases the pelvis if it is locked.

4) Squat in Crow Pose and extend the hands straight in front parallel to the floor with the palms facing down. Inhale and stand up, exhale and squat down. Repeat the cycle 26 times.

screen-shot-2013-10-12-at-3-37-42-pm1

5) Front Bends. Stand up with legs shoulder width apart. Extend arms above the head palms facing forward. Inhale and stretch back as far as possible. Exhale and bend forward to touch the floor. Repeat the cycle 26 times.

screen-shot-2013-10-12-at-3-37-51-pm

6) Side Stretch Stand up straight and extend the arms above the head. Inhale and bend to the left, then exhale and bend to the right. Repeat the cycle 26 times. Then relax the arms.

7) Rhythmic Kick. Remain standing. Place the hands on the waist and kick alternate legs forward keeping the legs straight. With each kick chant HAR placing the tip of the tongue on the palate on the “r” sound. Kick rapidly once per second for 3 minutes.
The Tantric Har tape works well with this.

screen-shot-2013-10-12-at-3-38-02-pm

8) Meditation for the Tenth Gate: To Experience Your Boundlessness. Sit in Easy Pose with the spine pulled up straight, chin pressed down lightly. Place the hands in the lap, palms facing up, right palm resting in the left, pads of the thumbs touching. Focus the eyes upward, guiding the attention to the top center of the head, the Tenth Gate (Crown Chakra). Mentally say the mantra HAR HAR as you pull the Navel Point in. Then, holding the navel in, press the tip of the tongue against the roof of the mouth and mentally say the word MUKANDAY. Concentrate deeply and immerse yourself in this meditation to experience the radiance of the Sahasrara. Experience your boundlessness. Feel yourself expand beyond time, beyond space, into a realm of total peace and joy. Continue for 11-31 minutes.
Singh Kaur’s Har Har Mukanday from the Crimson Series works well with this.

COMMENTS:
To reach the subtle realm of ether where we are by nature boundless, we must first set a firm foundation on earth. Practicing this kriya— which works primarily on the pelvic region—is a means of setting that foundation. Then the meditation launches you into the realms of Infinity. Physiologically the pelvis acts as a foundation, the point of balance for the torso and the lower foundation on earth. The female pelvis is especially delicate, because the bones aren’t fused together, and are therefore easily misaligned. Chronic misalignment, tension and inflexibility will eventually show their effects on physical and emotional well being through sciatica and menstrual irregularities, and in men, such conditions as impotency.